B·威尼斯官方网址下载(中国)·官方入口

首页>> 产品中心>> 汽车电子>> 车规级三极管>> 专用开关晶体管>>

专用开关晶体管
Part Number Download Status Circuit

PD

(W)

IC

(A)

BVCBO

(V)

BVCEO

(V)

BVEBO

(V)

HFE

(min)

HFE

(max)

HFE@VCE

(V)

HFE@IC

(mA)

VCESAT

(V)

VCESAT@IC

(mA)

VCESAT@IB

(mA)

Package
对不起,暂无相关数据
XML 地图